• Gía : 3tr9
  • Tên ống kính: XC 16-50MM F3.5-5.6 OIS NEW
  • Xây dựng hệ thống: 12 yếu tố trong 10 nhóm
  • Khẩu độ tối đa: F3.5-5.6
  • Khẩu độ tối thiểu: F22