Đèn - Flash - Máy ảnh số

Vendor: CompTIA Exam Code: SK0-004 Exam Name: CompTIA Server+ Version: DemoDEMO

QUESTION 1 The logs on a server in a datacenter indicate that the server unexpectedly shut down minutes after the night cleaning crew started their shift. Which of the 300-135 dumps following is the MOST likely reason for the shut down? A. A hard disk on the server failed. B. A power surge occurred. C. The CPU on the server overheated. D. A memory module on the server failed. Correct Answer: B

QUESTION 2 When looking at an organization's file server configuration, an IT manager determines that several outages are tied to a lack of redundancy in the disk controller configuration. Which of the following features would the IT manager look for in a new configuration to correct this? A. Disk shadowing B. RAID 0 C. Remote journaling D. Electronic vaulting E. Disk duplexing Correct Answer: E

QUESTION 3 A technician needs to add a processor to a 210-065 dumps server. Which of the following specifications should the technician examine? (Select THREE). A. Bus multiplier B. Processor speed C. Socket type D. Processor stepping E. L3 cache size F. Thermal specifications Correct Answer: BCD

QUESTION 4 In an effort to reduce recovery time during hardware failures, a server administrator needs to implement a backup method that will allow for complete OS and service/application recovery as long as compatible hardware is available. Which of the 300-070 dumps following backup types meets this requirement? A. Incremental B. Bare metal C. Snapshot D. Full Correct Answer: B

QUESTION 5 An administrator was taskedto enforcedisk quotas on the Windows file server. The administratorallocated 1GB of space to each user. A month later, the users were 642-998 dumps still able to save beyond 1GB. Which of the following check boxes should have been selected? A. Enable compression B. Prohibit read/write if limit is reachedC. Deny access if limit is reached D. Log an event if disk space is reached Correct Answer: C

QUESTION 6 Which of the following services provides users with directory services? A. IMAP B. LDAP C. SFTP D. DHCP E. DNS Correct Answer: B

QUESTION 7 In a Windows environment, auser is able to 300-075 dumps accessthenetwork folder and open items, but isnot able to delete anything. Which of the followingfolder permissions doesthe userrequire? A. Execute B. Read C. Write D. Modify Correct Answer: D

QUESTION 8 A server in a small company functions as a print server. Suddenly it stops sending print jobs to the printers. A technician verifies that the printers are working correctly. Additionally, the print spooler had been restarted and is running on the server, it is 210-065 dumps accessible from workstations, and it shows as being ready to accept print jobs. Which of the following has MOST likely caused the print server to stop processing print jobs? A. The print quota has been exceeded. B. The server needs an updated print driver. C. The server needs pooling enabled. D. The server's hard drive is out of space. Correct Answer: D

QUESTION 9 A server technician is tasked to replace a RAID controller battery on a server.The server technician has no prior experiencereplacinga RAID controllerbattery. Which 300-320 dumps of the followingshould the server technician do to obtain the required knowledge or procedures to replace the battery? A. Review software specifications B. Review architecture diagrams C. Review service manuals D. Review service logs Correct Answer: C

QUESTION 10 Which of the following power plug types would MOST likely be found in a medical facility? A. Tip/Ring/Sleeve B. Speed lockC. Tip/Ring D. Twist lock Correct Answer: D

QUESTION 11 A technician is installing an operating system on 300-101 dumps a server using source files on a USB storage device. The technician is unable to boot to the USB device using different USB ports on the server. Which of the following should the technician do to ensure that the operating system can be installed from the USB storage? A. Copy the source files to a CD B. Install the latest USB device drivers C. Reconfigure the boot order D. Update the BIOS firmware Correct Answer: C

Đèn - Flash

Đèn Flash.

Đối với mỗi tay chơi máy ảnh thì phụ kiện máy ảnh không thể thiếu được đó chính là đèn flash. Đèn flash là một dụng cụ rất hữu ích khi bạn phải tác nghiệp trong điều kiện thiếu sáng.

Chọn đèn flash phù hợp.

Đối với những dòng máy ảnh DSLR cho những người mới chơi máy ảnh đều đã được tích hợp sẵn flash trên body máy. Tuy nhiên, cường độ sáng của flash này không mạnh, khoảng cách chiếu sáng thường chỉ được khoảng 3m. Trong quá trình sử dụng bạn sẽ nhận ra được độ thiếu sáng trên mỗi bức ảnh. Điều cần thiết đặt ra là bạn cần phải mua một chiếc đèn flash rời.

Nếu bạn đang sử dụng những chiếc máy ảnh của các hàng như Canon, Nikon hay Sony thì rất dễ để lựa chọn một chiếc flash phù hợp. Tuy nhiên, sẽ khó khăn hơn một chút nếu bạn đang sử dụng máy ảnh của các hãng Fujifilm, Pentax và Olympus. Bởi vì, thiết kế đặc biệt của chân cắm cũng như số lượng sản phẩm ít, không đa dạng về mẫu mã thiết kế.

Trước khi mua đèn flash rời, bạn cần phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để tìm hiểu về đèn flash, không thể mua bừa về sử dụng được. Ví dụ như các thông số kỹ thuật của đèn flash, tốc độ ăn đèn, cường độ GN (Guide Number) cũng như dải ISO có tác động như thế nào?

Đèn flash có thể giúp bạn nhưng cũng có thể hại bạn. Nếu bạn không sử dụng đúng lúc cũng như không biết các điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với những tay chơi máy ảnh chuyên nghiệp, họ sử dụng flash hỗ trợ mọi khi. Bởi vì, họ có thể tùy chỉnh, căn ánh sáng vừa đủ để có được bức ảnh đẹp nhất.

404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to chuyenmayanhso.com.vaultpos.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • chuyenmayanhso.com.vaultpos.com/links.txt (port 80)